Integritetspolicy

Integritetspolicy för Sjuhäradsbygdens Färgeri AB

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Sjuhäradsbygdens Färgeri AB (nedan kallat vi) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • E-mail
  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Organisationsnummer
  • Adress/leveransadresser
  • Orderhistorik

 

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna upprätthålla affärsrelationer samt göra kundundersökningar. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

 

Hur länge kommer du ha min information?

Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till Dig så länge vi har Ditt samtycke att behandla och hantera dessa uppgifter.

 

Med vilka delar ni min information med?

Vi säljer eller delar aldrig information om Er till tredje part.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post. (peter@7hfargeri.se)

 

Vart har du min information?

Din information lagras i dataservrar på Sjuhäradsbygdens Färgeri AB. Vi anlitar externt IT-företag som kan få tillgång till din personliga information. Vi har med de ett personuppgiftsbiträdesavtal, som säkerställer att era personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

 

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information genom att kontakta oss via e-post. (peter@7hfargeri.se)
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

 

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på vår webbsida.
(www.7hfargeri.se)
Denna policy uppdaterades senast den 25 May 2018.

 

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

 

Peter Engelmann, VVD/Ekonomiansvarig
Sjuhäradsbygdens Färgeri AB
Fritslavägen 80
511 04 Kinnahult
E-mail: peter@7hfargeri.se